Translations

Norwegian / Norsk

Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Versjon 2016

Basert på Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 2010