Translations

Scroll to the top

Del IV: Andra försäkringar

  • Kapitel 17: Särskilda regler för fiskefartyg och mindre fraktfartyg m.m.

  • Kapitel 18: Försäkring av mobile offshore-inrättningar (mobile offshore units = MOUs)

  • Kapitel 19: Byggriskförsäkring