Translations

Scroll to the top

Bilag til § 3-15 fartområde

 • Indledning

  I Norsk Søforsikringsplan af 1996, Version 2007 er der foretaget ændringer i den geografiske beskrivelse af fartområdet i I nr. 1.3 stykke 1 og 2 og i II nr. 2. I tillæg til dette er der indført et nyt punkt 5 under II. For at opfange ændringerne er der også lavet nye kort.

  Den nye geografiske beskrivelse i 1.3 stykke 1 indebærer, at grænsen for det ekskluderede område er flyttet nord for Sakhalin og Aleuterne. Herved er der ikke længere behov for at have nogen længdegradsbegrænsning langs denne breddegrad.

  Nummer 1.3 stykke 2 er ændret, således at Beringshavet nord for Aleuterne kan nås eller forlades også via Amchitka og Amukta Passes. Sejlads nord for Aleuterne kan ikke foregå nord for 54° 30’ nord.

  Hvad beskrivelsen af det betingede fartområde i II angår, er de geografiske grænser for det betingede fartområde i Østersøen i nr. 1 opretholdt. Derimod har man udvidet perioden, hvor assurandørerne kan kræve tillægspræmie til perioden 15. december til 15. maj for alle de tre betingede områder i Østersøen, dvs. fælles tidsperiode for den Finske Bugt, den Botniske bugt og Rigabugten. I tillæg er der inddraget et nyt nr. 5, der regulerer Østasiatiske farvande. Dette nye betingede område svarer til det område, der er taget ud af det ekskluderede område i henhold til punkt 1.3. 

 • I. Ekskluderede fartområder, jf. § 3-15 stykke 3 (kort nr. 1)

  1. Den nordlige halvkugle


  1.1 Europæisk-arktiske farvande

  Farvandene nord for 72° nordlig bredde, området ud til 100 nautiske mil fra Østgrønlands grundlinje og området ud til 50 nautiske mil fra Jan Mayens grundlinje. Begrænsningen gælder dog ikke for rejser direkte til Longyearbyen og Sveaminen på Svalbard, når skibet passerer 72° nordlig bredde tidligst 15. maj og afgår fra disse steder senest 31. oktober. Ved sådanne rejser skal man passere minimum 20 og maksimum 100 nautiske mil vest for Bjørnøya.

  1.2 Euro-asiatiske arktiske farvande

  Farvandene nord for det euro-asiatiske kontinent øst for 35° østlig længde.

  1.3 Østasiatiske farvande og Beringshavet

  Østasiatiske farvande og Beringshavet nord for 54° 30’ nordlig bredde og farvande, som kun kan nås ved passering af denne grænse inklusive rejser til de Aleutiske øer.

  På rejser mellem steder inden for fartområdet skal skibet i Beringshavet passere vest for Buldir Island eller gennem Amchitka, Amukta eller Unimak Passes, og det forudsættes, at skibet er udstyret med tidsmæssigt navigationsudstyr for farvandene.

  1.4 Nord- og nordøstamerikanske farvande og farvandene ved Vestgrønland

  Farvandene nord for 60° nordlig bredde og farvande, som kun kan nås ved passering af denne grænse. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske indsøer i den tid, myndighederne ikke tillader fart på kanalerne.

  2. Den sydlige halvkugle

  Farvandene syd for 50° sydlig bredde og områderne ud til 50 nautiske mil fra grundlinjerne ved Kerguelen, Crozet Islands og Prince Edward Islands. Begrænsningen gælder dog ikke for rejser til Patagonien, Chile eller Falklandsøerne og for passering af farvandet syd for 50° sydlig bredde på rejse mellem steder nord for denne breddegrad. Sådanne rejser skal ikke foregå mere end 50 nautiske mil syd for grundlinjerne i Chile, Patagonien og Falklandsøerne.

  Kort nr. 1
  Klik på kortet for større version.

  Kort nr. 1

 • II. Betingede fartområder, jf. § 3-15 stykke 2

  1. Østersøen (kort nr. 2)

  • Den botniske bugt nord for linjen Umeå - Vasa 
  • Den Finske Bugt øst for 25° 45’ østlig længde. 
  • Farvandene øst for linjen Dagerort - Lyser Ort  

  i tiden 15. december til 15. maj begge dage inklusive.

  2. Labrador (kort nr. 3)

  Farvandene fra Cape St. Charles til 60° nordlig bredde, hele året.

  3. Gulf of St. Lawrence og St. Lawrence River (kort nr. 3)

  • Farvandene inden for linjer trukket mellem Port Mulgrave - Port Hast- ings (Consostrædet), Cape North - Cape Ray (Cabotstrædet), Cape Bauld  - Cape St. Charles (Belle Isle-strædet) og Baie Comeau - Matane (St.  Lawrence River) i tiden 21. december - 4. april.
  • Farvandene fra linjen Baie-Comeau - Matane til og med havnen i  Montreal i tiden 6. december - 15. januar, 16. januar - 15. marts, 16. marts  - 4. april.


  4. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske indsøer  (kort nr. 3)

  Området ovenfor Montreal fra åbningen af kanalerne til 30. november.

  Området Montreal og nedenfor efter 30. november.

  5. Østasiatiske farvande (kort nr. 4)

  Østasiatiske farvande nord for 46° nordlig bredde og syd for 54° 30’ nordlig bredde til 170° østlig længde i tiden 1. november til 1. juni begge dage inklusive.

  Kort nr. 2
  Klik på kortet for større version.

  Kort nr. 2

  Kort nr. 3
  Klik på kortet for større version.

  Kort nr. 3

  Kort nr. 4
  Klik på kortet for større version.

  Kort nr. 4