Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 4-1. Kokonaishäviö

  Kokonaishäviössä vakuutettu voi vaatia maksettavaksi vakuutusmäärän mutta ei enempää kuin vakuutusarvo.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-1. Total loss

  This Clause is identical to Cl. 62 of the 1964 Plan. The provision establishes the traditional principle in insurance law that the assured, in the event of a total loss, is entitled to claim the sum insured, however, not in excess of the insurable value. In the event of a total loss, the insurer’...

 • Kohta 4-2. Yleinen varallisuuden menetys ja viivästymisen aiheuttama menetys

  Ellei näissä Ehdoissa tai muuten ole erityisesti sovittu toisin, vakuutuksenantaja ei vastaa yleisestä varallisuuden tai ajan menetyksestä, epäsuotuisten suhdanteiden aiheuttamasta menetyksestä, markkinoiden menetyksestä ja muista viivästymisestä johtuvista menetyksistä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-2. General financial loss and loss resulting from delay

  This Clause is identical to Cl. 63 of the1964 Plan. The question concerning the interest insured will normally be regulated under the individual type of insurance. However, it should also be addressed in the general part of the Plan for pedagogical reasons. The provision reflects the fact that th...

 • Kohta 4-3. Kulut vakuuden tms. antamisesta

  Jos vakuutettu on haverin johdosta joutunut hankkimaan varoja tai antamaan vakuuden, hän voi vaatia vakuutuksenantajaa korvaamaan tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutettu ilman kohtuullista syytä on jättänyt käyttämättä mahdollisuuden pyytää vakuutuksenantajalta etukäteismaksua kohdan 5-7 mukaisesti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-3. Costs of providing security, etc.

  This Clause is identical to Cl. 64 of the 1964 Plan. Under Cl. 5-12, the insurer is not obliged to provide security for claims brought by a third party against the assured, which are covered by the insurance. However, if the assured incurs expenses in order to obtain such security, these must,...

 • Kohta 4-4. Oikeudenkäyntikulut

  Jos vakuutetulle esitetään vaatimus vakuutuksen kattaman vastuun osalta tai jos vakuutettu esittää kolmannelle osapuolelle korvausvaatimuksen vakuutuksen kattamaan menetyksen osalta, vakuutuksenantaja vastaa tähän liittyvistä kuluista, mikäli vakuutuksenantaja on hyväksynyt suoritettavat toimenpiteet tai niitä on pidettävä oikeutettuina.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-4. Costs of litigation

  This Clause is identical to Cl. 65 of the 1964 Plan. There may be doubt as to who shall bear the litigation costs in the event of a dispute between the assured and the insurer as to whether a case against a third party shall be taken to court. In such situations, several insurers with conflicting...

 • Kohta 4-5. Korvauskäsittelyyn liittyvät kustannukset

  Jos vakuutuksenantaja on vastuussa menetyksestä, hänen on myös korvattava vahingon toteamiseen ja korvauksen laskemiseen liittyvät välttämättömät kulut.

  Jos vakuutetulla on perusteltu syy käyttää omaa tarkastajaansa, vakuutuksenantaja vastaa tähän liittyvistä välttämättömistä kuluista.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-5. Costs in connection with settlement of claims

  This Clause is identical to Cl. 66 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 establishes that the insurer is also liable for the necessary costs of determining the loss and calculating the compensation. The provision covers all expenses incurred after the casualty which are necessary in order to establish...

 • Kohta 4-6. Kulut toimenpiteistä, jotka koskevat useita eri etuuksia

  Jos kohdissa 4-3 - 4-5 mainittuja kuluja on syntynyt sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, jotka koskevat useita eri etuuksia, vakuutuksenantaja vastaa vain siitä osasta kuluja, jonka voidaan kohtuullisesti katsoa liittyvän vakuutettuun etuuteen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 4-6. Costs in connection with measures relating to several interests

  This Clause is identical to Cl. 67 of the 1964 Plan. The provision confirms the principle of apportionment when costs are incurred in connection with measures relating to several interests. The principle of pro rata apportionment is of great practical significance for litigation costs and costs i...