Translations

Scroll to the top

Kapittel 17: Særregler for fiskefartøyer og mindre fraktefartøyer m.v.

  • Avsnitt 1: Felles bestemmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoforsikring

  • Avsnitt 3: Kaskoforsikring - utvidet dekning

  • Avsnitt 4: Fangst og utstyrsforsikring - normaldekning

  • Avsnitt 5: Tilleggsdekning for garn og nøter i sjøen

  • Avsnitt 6: Ansvarsforsikring

  • Avsnitt 7: Tidstapforsikring for fiskefartøy