Translations

Scroll to the top

Liite kohtaan 3-15: Kulkualueet

 • Johdanto

  Norjan merivakuutusehtojen vuoden 2007 versioon on kulkualueen maantieteellistä kuvausta muutettu osan I kohdan 1.3 ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa ja osan II kappaleessa 2. Lisäksi on osaan II lisätty uusi kappale 5. Muutosten havainnollistamiseksi on myös laadittu uudet kartat.

  Uusi maantieteellinen kuvaus kohdan 1.3 ensimmäisessä alakohdassa merkitsee, että poissuljetun alueen raja on siirretty Sahalinin ja Aleuttien saarten pohjoispuolelle. Niin muodoin ei enää tarvita pituusasterajoitusta tätä leveysastetta pitkin.

  Kohdan 1.3 toista alakohtaa 2 on muutettu niin, että Beringinmeri Aleuttien saarten pohjoispuolella voidaan saavuttaa tai sieltä voidaan lähteä myös Amchitkan ja Amuktan salmien kautta. Aleuttien saarten pohjoispuolella ei voi purjehtia 54o 30’ pohjoista leveyttä pohjoispuolella.

  Mitä tulee osan II ehdollisen kulkualueen kuvaukseen, Itämeren ehdollisen kulkualueen maantieteelliset rajat on säilytetty kappaleessa 1. Sen sijaan ajanjaksoa, jonka aikana vakuutuksenantajat voivat vaatia lisävakuutusmaksua, on laajennettu ajanjaksoon 15. joulukuuta - 15. toukokuuta ja se koskee Itämeren kaikkia kolmea ehdollista aluetta, ts. samaa kautta sovelletaan Suomenlahteen, Pohjanlahteen ja Riianlahteen. Lisäksi on otettu mukaan uusi kappale 5, joka säätelee Itä-Aasian kulkuvesiä. Tämä uusi ehdollinen alue vastaa aluetta, joka on poistettu poissuljetulta alueelta kohdan 1.3 mukaan.

 • I. Poissuljetut kulkualueet, vrt. kohdan 3-15 alakohta 3 (kartta nro 1)

  1. Pohjoinen pallonpuolisko


  1.1 Euroopan arktiset vedet

  Kulkuvedet, jotka ovat 72° pohjoista leveyttä pohjoispuolella; alue, joka jatkuu 100 meripeninkulmaa Itä-Grönlannin peruslinjasta, ja alue, joka jatkuu 50 meripeninkulmaan asti Jan Mayenin peruslinjasta. Rajoitus ei kuitenkaan koske matkoja, jotka suuntautuvat suoraan Longyearbyeniin ja Sveagruveni Huippuvuorilla (Svalbard), kun alus ohittaa 72° pohjoista leveyttä aikaisintaan 15. toukokuuta ja lähtee näistä paikoista viimeistään 31. lokakuuta. Näiden matkojen yhteydessä aluksen on kuljettava vähintään 20 ja enintään 100 meripeninkulmaa Karhusaaren (Bjørnøya) länsipuolella.

  1.2 Euraasian arktiset vedet

  Kulkuvedet Euraasian mantereen pohjoispuolella ja 35o itäistä pituutta itäpuolella.

  1.3 Itä-Aasian kulkuvedet ja Beringinmeri

  Itä-Aasian kulkuvedet ja Beringin meri 54o 30’ pohjoista leveyttä pohjoispuolella ja kulkuvedet, jotka voidaan saavuttaa ainoastaan ylittämällä tämä raja mukaan lukien matkat Aleuteille.

  Kulkiessaan eri paikkojen välillä normaalilla kulkualueella aluksen on Beringin merellä ohitettava Buldir Island länsipuolelta tai kuljettava Amchitkan, Amuktan tai Unimak salmien läpi, ja edellytyksenä on, että alus on varustettu kulkuvesille sopivilla ajanmukaisilla navigointilaitteilla.

  1.4 Pohjois- ja Koillis-Amerikan vedet ja Länsi-Grönlannin vedet

  Kulkuvedet 60° pohjoista leveyttä pohjoispuolella ja kulkuvedet, jotka voidaan saavuttaa ainoastaan ylittämällä tämä raja. Saint Lawrencen vesitie ja Pohjois-Amerikan suuret järvet sinä aikana, kun viranomaiset kieltävät liikenteen kanavissa.

  2. Eteläinen pallonpuolisko

  Kulkuvedet 50° eteläistä leveyttä eteläpuolella ja alueet 50 meripeninkulmaan asti Kerguelenin, Crozetsaarten ja Prinssi Edwardin saarten peruslinjoista. Rajoitus ei kuitenkaan koske matkoja Patagoniaan, Chileen tai Falklandinsaarille eikä matkoja 50° eteläistä leveyttä eteläpuolella, kun on kysymys matkoista tämän leveysasteen pohjoispuolella sijaitsevien paikkojen välillä. Tällaisia matkoja ei saa tehdä yli 50 meripeninkulmaa Chilen, Patagonian ja Falklandinsaarten peruslinjojen eteläpuolella.

  Kartta nro 1
  Klikkaa karttaa nähdäksesi suurempi versio.

  Kartta nro 1

 • II. Ehdolliset kulkualueet, vrt. kohdan 3-15 alakohta 2

  1. Itämeri (kartta nro 2)

  • Pohjanlahti linjan Uumaja-Vaasa pohjoispuolella,
  • Suomenlahti itään itäisestä pituusasteesta 25° 45’,
  • Linjan Kalana (Dagerort) – Ovisi (Lyser Ort) 

  itäpuolelle jäävät vesialueet 15. joulukuuta - 15. toukokuuta, molemmat päivät mukaan lukien.

  2. Labrador (kartta nro 3)

  Vesialueet Cape St. Charlesista 60° pohjoista leveyttä, koko vuoden.

  3. Saint Lawrencen lahti ja Saint Lawrence -joki (kartta nro 3)

  • Vesialueet Port Mulgraven ja Port Hastingsin (Strait of Canso), Cape Northin ja Cape Rayn (Cabot Strait), Cape Bauldin ja Cape St. Charlesin (Strait of Belle Isle) sekä Baie Comeaun ja Matanen (St. Lawrence -joki) väliin piirrettyjen viivojen välissä 21. joulukuuta - 4. huhtikuuta.
  • Vesialueet linjasta Baie-Comeau - Matane Montrealin satamaan se mukaan lukien 6. joulukuuta - 15. tammikuuta, 16. tammikuuta - 15. maaliskuuta, 16. maaliskuuta - 4. huhtikuuta.

  4. Saint Lawrencen vesitie ja Pohjois-Amerikan suuret järvet (kartta nro 3)

  Alue Montrealista ylöspäin kanavien avautumisesta 30. marraskuuta saakka.

  Montrealin alue ja alaspäin 30. marraskuuta alkaen.

  5. Itä-Aasian vesialueet (kartta nro 4)

  Itä-Aasian vesialueet pohjoiseen 46° pohjoista leveyttä ja etelään 54° 30’ pohjoista leveyttä ja itään 170° itäistä pituutta 1. marraskuuta - 1. kesäkuuta, molemmat päivät mukaan lukien.

  Kartta nro 2
  Klikkaa karttaa nähdäksesi suurempi versio.

  Kartta nro 2

  Kartta nro 3
  Klikkaa karttaa nähdäksesi suurempi versio.

  Kartta nro 3

  Kartta nro 4
  Klikkaa karttaa nähdäksesi suurempi versio.

  Kartta nro 4