Translations

Scroll to the top

Vedlegg til § 3-15 om fartsområde

 • Innledning

  I versjon 2007 er det gjort endringer i den geografiske beskrivelsen av fartsområdet i I nr. 1.3 første og annet ledd og i II nr. 2. I tillegg er det innført et nytt punkt 5 under II.  For å fange inn endringene er det også laget nye kart.

  Den nye geografiske beskrivelsen i 1.3 første ledd innebærer at grensen for det ekskluderte området er flyttet nord for Sakhalin og Aleutene. Dermed er det ikke lenger behov for å ha noen lengdegrads begrensning langs denne
  breddegraden.

  Nummer 1.3, annet ledd er endret slik at Beringshavet nord for Aleutene kan nås eller forlates også gjennom Amchitka og Amukta Passes. Seilas nord for Aleutene kan ikke foregå nord for 54° 30’ nord.

  Når det gjelder beskrivelsen av det betingede fartsområde i II, er de geografiske grensene for det betingede fartsområde i Østersjøen i nr. 1 opprettholdt. Derimot har man utvidet perioden hvor assurandørene kan kreve tilleggspremie til perioden 15. desember til 15. mai for alle de tre betingede områdene i Østersjøen, dvs felles tidsperiode for Finskebukten, Botniske bukt og Rigabukten. I tillegg er det tatt inn et nytt nr. 5 som regulerer Øst-Asiatiske farvann. Dette nye betingede området tilsvarer det området som er tatt ut av det ekskluderte området i henhold til punkt 1.3. 

 • I. Ekskluderte fartsområder, jfr. § 3-15 tredje ledd (kart nr. 1)

  1. Den nordlige halvkule


  1.1 Europeisk-arktiske farvann

  Farvannene nord for 72° nordlig bredde, området ut til 100 nautiske mil fra Øst-Grønlands grunnlinje og området ut til 50 nautiske mil fra Jan Mayens grunnlinje. Begrensningen gjelder dog ikke for reiser direkte til Longyearbyen og Sveagruven på Svalbard, når skipet passerer 72° nordlig bredde tidligst 15. mai og avgår fra disse steder senest 31. oktober. Ved slike reiser skal man passere minimum 20 og maksimum 100 nautiske, mil vest for Bjørnøya.

  1.2 Euro-asiatiske arktiske farvann

  Farvannene nord for det euro-asiatiske kontinent øst for 35° østlig lengde.

  1.3 Øst-asiatiske farvann og Beringhavet

  Øst-asiatiske farvann og Beringhavet nord for 54° 30’ nordlig bredde og farvann som bare kan nås ved passering av denne grensen inklusive reiser til de Aleutiske øyer.

  På reiser mellom steder innenfor fartsområdet må skipet i Beringhavet passere vest for Buldir Island eller gjennom Amchitka, Amukta eller Unimak Passes, og det forutsettes at skipet er utstyrt med tidsmessig navigasjonsutstyr for farvannene.

  1.4 Nord- og nordøst-amerikanske farvann og farvannene ved Vest-Grønland

  Farvannene nord for 60° nordlig bredde og farvann som bare kan nås ved passering av denne grense. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske innsjøer i den tid myndighetene ikke tillater fart på kanalene.

  2. Den sydlige halvkule

  Farvannene syd for 50° sørlig bredde og områdene ut til 50 nautiske mil fra grunnlinjene ved Kerguelen, Crozet Islands og Prince Edward Islands. Begrensningen gjelder dog ikke for reiser til Patagonia, Chile eller Falkland Islands og for passering av farvannet syd for 50° sørlig bredde på reise mellom steder nord for denne breddegrad. Slike reiser skal ikke foregå mer enn 50 nautiske mil sør for grunnlinjene i Chile, Patagonia og Falkland Islands.

  Kart nr. 1
  Klikk på kartet for å se større versjon.

  Kart 01

 • II. Betingete fartsområder, jfr. § 3-15 annet ledd

  1. Østersjøen (kart nr. 2)

  • Den botniske bukt nord for linjen Umeå - Vasa 
  • Finskebukten øst for 25° 45’ østlig lengde. 
  • Farvannene øst for linjen Dagerort - Lyser Ort 
  • i tiden 15. desember til 15. mai begge dager inkludert.


  2. Labrador (kart nr. 3)

  Farvannene fra Cape St. Charles til 60° nordlig bredde, hele året.

  3. Gulf of St. Lawrence og St. Lawrence River (kart nr. 3)

  • Farvannene innenfor linjer trukket mellom Port Mulgrave - Port Hastings (Consostredet), Cape North - Cape Ray (Cabotstredet), Cape Bauld - Cape St. Charles (Belle Isle stredet) og Baie Comeau - Matane (St. Lawrence River) i tiden 21. desember - 4. april.
  • Farvannene fra linjen Baie-Comeau - Matane til og med havnen i Montreal i tiden 6. desember - 15. januar, 16. januar - 15. mars, 16. mars - 4. april.


  4. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske innsjøer (kart nr. 3)

  Området ovenfor Montreal fra åpningen av kanalene til 30. november.

  Området Montreal og nedenfor etter 30. november.

  5. Øst-Asiatiske farvann (kart nr. 4)

  Øst-Asiatiske farvann nord for 46° nordlig bredde og syd for 54° 30’ nordlig bredde til 170° østlig lengde i tiden 1. november til 1. juni begge dager inkludert.

  Kart nr. 2
  Klikk på kartet for å se større versjon.

  Kart nr. 2

  Kart nr. 3
  Klikk på kartet for å se større versjon.

  Kart nr. 3

  Kart nr. 4
  Klikk på kartet for å se større versjon.

  Kart nr. 4