Translations

Scroll to the top

Kapitel 17: Särskilda regler för fiskefartyg och mindre fraktfartyg m.m.

  • Avsnitt 1: Gemensamma bestämmelser

  • Avsnitt 2: Kaskoförsäkring

  • Avsnitt 3: Kaskoförsäkring – utvidgad täckning

  • Avsnitt 4: Fångst- och utrustningsförsäkring - normaltäckning

  • Avsnitt 5: Tilläggstäckning för nät och notar i havet

  • Avsnitt 6: Ansvarsförsäkring

  • Avsnitt 7: Tidsförlustförsäkring för fiskefartyg