Translations

Scroll to the top

Bilaga till § 3-15 fartområde

 • Inledning

  Ändringar har gjorts i Norsk Sjöförsäkringsplan 1996, Version 2007 när det gäller den geografiska beskrivningen av fartområdet i I nr 1.3 första och andra stycket och i II nr. 2. Dessutom finns en ny punkt 5 under II.  För att fånga in ändringarna föreligger nya kartor

  Den nya geografiska beskrivningen i 1.3 första stycket innebär att gränsen för det uteslutna området har flyttats norr om Sakhalin och Aleuterna. Därmed finns inte längre något behov av någon längdgradsbegränsning längs den
  breddgraden.

  Nummer 1.3, andra stycket har ändrats så att Berings hav norr om Aleuterna kan nås eller lämnas också genom Amchitka och Amukta sunden. Seglats norr om Aleuterna kan inte ske norr om 54° 30’ nord.

  När det gäller beskrivningen av det villkorade fartområdet i II, har de geografiska gränserna för det villkorade fartområdet i Östersjön i nr 1 upprätthållits. Däremot är perioden för när försäkringsgivarna kan kräva tilläggspremie utvidgad till 15 december till 15 maj för alla tre villkorade områden i Östersjön, dvs. en gemensam tidsperiod för Finska viken, Bottenviken och Rigabukten. Dessutom ingår nu en ny nr 5 som reglerar ostasiatiska farvatten. Detta nya villkorade område motsvarar det område som har avlägsnats från det uteslutna området enligt punkt 1.3. 

 • I. Uteslutna fartområden, jfr. § 3-15 tredje stycket (karta 1)

  1. Det norra halvklotet


  1.1 Europeiska-arktiska farvatten

  Farvattnen norr om 72° nordlig bredd, området ut till 100 nautiska mil från östra Grönlands baslinje och området ut till 50 nautiska mil från Jan Mayens baslinje. Begränsningen gäller dock inte för resor direkt till Longyearbyen och Sveagruvan på Svalbard, när fartyget passerar 72° nordlig bredd tidigast 15 maj och lämnar dessa platser senast 31 oktober. Vid sådana resor ska man passera minst 20 och maximalt 100 nautiska mil väster om Björnön.

  1.2 Euro-asiatiska arktiska farvatten

  Farvattnen norr om den euro-asiatiska kontinenten öster om 35 östlig längd.

  1.3 Østasiatiske farvande og Beringshavet

  Ostasiatiska farvatten och Berings hav norr om 54° 30’ nordlig bredd och farvatten som bara kan nås genom passering av denna gräns innefattat resor till de Aleutiska öarna.

  På resor mellan platser inom fartområdet måste fartyget i Berings hav passera väster om Buldir Island eller genom Amchitka, Amukta eller Unimak sunden och det förutsätts att fartyget är utrustat med tidsenlig navigationsutrustning för farvattnen.

  1.4 Nord- och nordost-amerikanska farvatten samt farvattnen vid västra Grönland

  Farvattnen norr om 60° nordlig bredd och farvatten som bara kan nås genom passering av denna gräns. St. Lawrence Seaway och de nordamerikanska sjöarna under den tidsperiod då myndigheterna inte tillåter trafik på kanalerna.

  2. Det södra halvklotet

  Farvattnen söder om 50° sydlig bredd och områdena ut till 50 nautiska mil från baslinjerna vid Kerguelen, Crozet Islands och Prince Edward Islands. Begränsningen gäller dock inte för resor till Patagonia, Chile eller Falkland Islands och för passering av farvatten söder om 50° sydlig bredd på resa mellan platser norr om denna breddgrad. Sådana resor ska inte genomföras mer än 50 nautiska mil söder om baslinjerna i Chile, Patagonien och Falklandsöarna.

  Karta 1
  Klicka på kartan för större version.

  Karta 1

 • II. Villkorade fartområden, jfr. § 3-15 andra stycket

  1. Östersjön (karta 2)

  • Bottenviken norr om linjen Umeå – Vasa,
  • Finska viken öster om 25° 45’ östlig längd,
  • Farvattnen öster om linjen Dagerort – Lyser Ort, (Kalana – Ovisi)

  under perioden 15 december till 15 maj inklusive dessa båda dagar.

  2. Labrador (karta 3)

  Farvattnen från Cape St. Charles till 60° nordlig bredd hela året.

  3. St. Lawrence-gulfen och St. Lawrence-floden (karta 3)

  • Farvattnen inom linjer som dragits mellan Port Mulgrave - Port Hastings (Consosundet), Cape North - Cape Ray (Cabotsundet), Cape Bauld - Cape St. Charles (Belle Isle-sundet) och Baie Comeau - Matane (St. Lawrence River) under perioden 21 december – 4 april.
  • Farvattnen från linjen Baie-Comeau - Matane till och med hamnen i Montreal under tidsperioden 6 december – 15 januari, 16 januari – 15 mars, 16 mars – 4 april.


  4. St. Lawrence Seaway och de nordamerikanska sjöarna (karta 3)

  Området ovanför Montreal från öppningen av kanalerna fram till 30 november.

  Området Montreal och nedanför efter 30 november.

  5. Ostasiatiska farvatten (karta 4)

  Ostasiatiska farvatten norr om 46° nordlig bredd och söder om 54° 30’ nordlig bredd till 170° östlig längd under perioden 1 november till 1 juni inklusive dessa båda dagar.

  Karta 2
  Klicka på kartan för större version.

  Karta 2

  Karta 3
  Klicka på kartan för större version.

  Karta 3

  Karta 4
  Klicka på kartan för större version.

  Karta 4